NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC DELICATE CONCEPT SRL prin site-ul www.delicatelace.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: gestionarea comenzilor si notificarea cu caracter comercial de catre SC DELICATE CONCEPT SRL.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru prelucrarea comenzilor de pe site-ul nostru. Refuzul dvs. determină neacceptarea termeni si conditii de pe site-ul nostru si imposibilitatea de a efectua comenzi.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

Orice intermediar care face parte din procesul comenzilor ( Curier, Procesor plati prin carduri bancare etc…)

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la:

SC DELICATE CONCEPT SRL

STR. Doinei, nr.5

LOC. Cugir

JUD. ALBA

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.